Vecka 6

Hejsan alla föräldrar här kommer en ny veckorapport från våra två klassvärdar.
På rasterna är det många som har byggt snögubbar. Igår på fritids fick vi måla i snön, vi byggde hus, stolar och ett ansikte. Vi målade med vattenfärg. Det var roligt. Vi har också målat våra lerfåglar. Alisbha berättade att hon använde lila färg. Ashmed byggde en tårta av snön, sedan fick vi måla den.

Hälsningar från Alishba och Lania

Den här veckan har vi arbetat med våra lerfåglar. Lerfåglarna är nu målade och vi har sett en film om fåglar. Det märks att det har väckts ett intresse hos eleverna för jag får ofta höra från eleverna att de har sett olika fågelarter. Några arter börjar vi också kunna namnet på, talgoxe, koltrast och domherre.

Förra veckan i fredags, när jag var borta med ledningsgruppen fick eleverna arbeta med att skapa egna berättelser. Jag hade planerat en kort filmberättelse som handlade om en borttappad vante, där flera djur flyttade in i. Sagan skulle inspirera eleverna i deras egna skrivande. Den skulle också visa på hur viktigt det är att läsaren förstår innehållet, vad gäller en röd tråd. Sagan skulle ha en början, något skulle hända och sedan skulle det vara ett tydligt slut. Denna vecka fick de i par läsa upp sin berättelse och få lite återkoppling från kompisen. Jag har även tagit hjälp av parläsningen i deras läxarbete, så de är vana att arbeta i par. De var så duktiga, de lyssnade och berömde kompisen.

Något som har varit mycket uppskattat är våra problemlösningspass i matematik. Eleverna får i grupp samtala och diskutera för att komma fram till en lösning, sedan använder jag mini whiteboardtavlorna, där eleverna var och en visar hur de har tänk. På detta sätt arbetar jag med mattebegreppen, sammanlagt, färre, mer än o.s.v.

Sedan har vi våra samarbetspass i NO med 1a, måndagar och torsdagar. Nästa vecka kommer jag och Anso skifta grupp. Den blå gruppen har fått spela in sig, när de förklarar vattnets kretslopp. Detta får ni inte missa på vårt utvecklingsmöte, för efter vårt gemensamma samtal ska ditt barn få visa några arbeten som de själva valt ut.

Lite framförhållning, finns det någon vuxen som kan följa med till badet den 18/2?
Vi kommer att gå ner till Midgårdsbadet runt 9 tiden. Vi ska vara i badet ca 09:45.

Jag vill passa på att tacka alla för att läxorna är inlämnade i tid och att eleverna har med sig idrottskläder och att det finns ombyte i hallen. Nu är det väldigt lätt att få ut eleverna på rast för nu har de så roligt i snön, men det är mindre kul med blöta kläder.

V 7
Denna vecka är Jonathan och Nelly klassvärdar.

Måndag 11/2 Studiedag, fritids öppet. Fritids ska gå till Siriusbacken. Barnen ska ta med sig hjälm, pulka eller snowracer.

Tisdag 12/2 Idrott inomhus, glöm inte innekläder och handduk, Läxorna lämnas in. Nu startar utvecklingssamtalen.
Onsdag 13/2
Idrott inomhus. Ny läxa delas ut. Eleverna slutar 14:10. Samråd på skolan kl.18:30-20:00. Rektorn skickar en inbjudan till klassens representanter.
Torsdag 14/2
Fredag 15/2

Hälsningar Suzzi, Patricia och Ahmed.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *