Klassens kompisregler

Kompisregler

Vi gör vårt bästa.
Vi är snälla mot varandra.
Vi lyssnar på den som pratar.
Vi rör bara våra egna saker.
Vi bestämmer tillsammans.